Na de Tweede Wereldoorlog was Hoogeveen een van de snelst groeiende steden van Nederland. Met name de alsmaar groeiende industrie, maakte Hoogeveen tot wat het nu is. Om de arbeiders te kunnen huisvesten werden er veel rijtjes woningen gebouwd. Zo ontstond een relatief grote, goedkope en eenzijdige woningvoorraad.

‘Hoe zien we de toekomst’, was tien jaar terug de vraag die bestuurders zich stelden. Men begon met het ontwikkelen van ideeën. Gelijktijdig is er overleg geweest met bewoners en ondernemers met de vraag: “Waar willen we naar toe met onze stad?”

de knik hoek
De Knik Hoek

Hoogeveen wilde eigenlijk geen uitbreiding meer door wéér een nieuwbouwwijk te gaan bouwen.” Wethouder Anno Wietze Hiemstra:  “We wilden beheerst groeien en hebben daardoor gekozen voor meer toevoeging van kwaliteit in de kern van Hoogeveen. Meer diversiteit in woningbouw. We zijn nu al weer jaren bezig om aan deze  ‘inbreidings-gedachte’ gestalte te geven. Dit betekent dat we op leegkomende plekken in het centrum, het woonaanbod gaan vernieuwen. Dat is geen goedkope keuze, want het is veel goedkoper een weiland te pakken en er een woonwijk neer te zetten. Nu creëren we ruimte, door op oude plekken, parkeerkelders te bouwen, met daarop moderne woningbouw.

Het kenmerkende van Hoogeveen is, dat we een groot en goed lopend regionaal winkelcentrum hebben. We luisteren naar de markt, en zien een toenemende vraag naar bijzondere woonvormen. We willen onze inwoners de mogelijkheid bieden, te wonen met ‘de stad in je achtertuin’. In het centrum zijn we daarom op verschillende locaties, nieuwe laagbouw projecten aan het realiseren. Zo willen we een diversiteit aan woonvormen ontwikkelen de komende jaren.

Mauritsplein impressie
Mauritsplein

Mauritsplein, is een mooi en uniek voorbeeld. Je kunt hier zelf je woning realiseren, zoals jij vindt dat het eruit moet komen te zien. Als je maar goed afstemt met de buren. Zelf je huis ontwerpen is voor sommige even wennen, maar dan krijgen ze er hun droomhuis voor terug. Je kunt in het centrum  kavels kopen voor relatief weinig geld. Met een woning van 150 kuub inhoud, heb je een riante woning. Er zijn mogelijkheden voor vrijstaande hofwoningen. Tevens wordt in dit woonplan de combinatie met het oude klooster gemaakt, door kloostertuinwoningen te gaan bouwen. Kopers kunnen hier zelf de breedte van hun kavel en bouwhoogte bepalen.

de knik binnenterrein
De Knik Hoek binnenterrein

Op verschillende locaties in het centrum worden woon of woon/werk voorziening ontwikkeld. Zo zijn in het oude Nederlandse bankgebouw al negenendertig sociale huurwoningen gerealiseerd. De grootste bouwprojecten zijn eind 2017 wel gerealiseerd. Naast steen willen we ook voldoende groene vlekken in de stad creëren. We zijn nu bezig met het ontwerp van een nieuw park. Het zijn nogal rigoureuze ontwikkelingen die hebben plaats gevonden en nog plaats gaan vinden. Ons motto is dan ook: behouden wat goed is en repareren wat stuk is en investeren in kwaliteit.

De visie die we nu aan het uitvoeren zijn, wordt door bijna iedereen gedeeld in de gemeente. Twee jaar geleden zijn we verkozen tot beste binnenstad. We hebben op het gebied van infrastructuur heel veel gedaan. De toegangswegen zijn enorm opgeknapt. Er is ook veel in groen geïnvesteerd.

Als je straks een wat ruimere en moderne woning zoekt in de stad, is die te vinden. We kiezen voor grondgebonden woonobjecten met ruimte voor een tuintje, camper of caravan. We hebben geen dicht getimmerde bestemmingplannen, maar willen mensen de ruimte geven om optimaal tegemoet te komen aan hun woonwensen. Bij het ontwikkelen van nieuwe plannen, vinden we het belangrijk dat niet alleen ondernemers maar ook burgers van Hoogeveen worden gehoord. Daarom organiseren we inspraakavonden voor omwonenden. Verschillende klankbord groepen denken met ons mee. Als iedereen vindt dat dit het beste en meest haalbare plan is, haal ik daar de meeste voldoening uit.

Als middelgrote gemeente met 55.000 inwoners, zijn we groot genoeg om belangrijke voorzieningen op niveau te houden. We hebben 3600 bedrijven en 28.000 arbeidsplaatsen in onze gemeente. Dat is veel werkgelegenheid als je dat afzet tegenover andere gemeenten van onze omvang. Er werken hier veel kleine zelfstandigen. Kenmerkend voor Hoogeveen is dat we een loyaal en hardwerkende bevolking hebben met een sterke arbeidsethos. Dat is nog steeds een pré als bedrijven zich hier willen gaan vestigen.

Voorzieningen als een winkelgebied, het theater, de bioscoop, de bibliotheek en een museum zijn belangrijk voor veel inwoners. Zowel jong als oud willen letterlijk, de winkelstraat in hun achtertuin. Liefst op een steenworp afstand. Ouderen willen graag bij voorzieningen wonen. In alle wijken en dorpen in de gemeente zijn woon-zorg voorzieningen gerealiseerd.  Verpleeghuiszorg is tot in de wijken gebracht. Veel mensen kunnen in hun vertrouwde wijk blijven wonen. Voor minder dan anderhalve ton heb je een laagbouw woning met tuin in het centrum van de stad. Waar vind je dat?

IMG_7602 kopiëren

De komende jaren staan nog heel wat plannen klaar voor uitvoering. Het inwonertal groeit licht. Er is veel vraag naar sociale woningbouw. In de buitengebieden moet sociale woningbouw mogelijk zijn, op basis van behoefte. Elk dorp kan nog uitbreiden er zijn kavels beschikbaar. We hebben gelukkig nog geen last van ontgroening. Wat ik veel hoor van mensen die na jaren Hoogeveen weer bezoeken: ”Wat is het hier veranderd, ik herken het bijna niet meer terug”. Je ziet inwoners ook met trots over hun stad spreken. Hier zit een wethouder die nog lang niet klaar is, maar wel  trots en tevreden is over wat er al is bereikt.”

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here