Nieuwe natuur in Torenveen-Bonnerklap

Blauwborst
Hunze-torenveen
Vossen

In het Torenveen pakken donkere wolken zich vanmiddag samen boven de Hondsrug. Even later klaart het op en zien we de eerste zwaluwen van het voorjaar boven de Hunzelanden. Hoog in de lucht zingen Veldleeuweriken. Er scharrelen Patrijzen langs de nieuwe Hunzebocht. Een Blauwe kiekendief speurt vanuit de hoogte naar veldmuisjes en een paartje Watersnippen voelt zich thuis in de russen van het poeltje. De vogels hebben de nieuwe natuur van het Torenveen-Bonnerklap tussen Gieten en                                                           Gieterveen onmiddellijk ontdekt.                                                                                  Nu de mensen nog…

Het natuurgebied Torenveen-Bonnerklap ligt in het oosten van de Provincie Drenthe tussen Gieten en Gieterveen en is een van de deelgebieden van het grote natuurgebied het Hunzedal. Het is een relatief jong natuurgebiedproject waar de laatste inrichtingswerkzaamheden pas in 2015 gereed kwamen. Totaal is het zo’n 500 hectare groot.

Benedenste Verlaat

Tot het eind van de achttiende eeuw was de Hunze de enige transportroute om turf uit het Oostermoer te halen. Het was een voortdurend gevecht om het riviertje bevaarbaar te houden. Een aantal ‘verlaten’ (sluisjes) moest het water op peil houden.

Aan het begin van de negentiende eeuw nam het Stadskanaal de functie van de Hunze als turfroute over. Zelf kreeg de Hunze een nieuwe rol als afwateringskanaal. Tussen 1956 en 1962 pakte Waterschap De Oostermoerse Vaart het gebied grondig aan. De Hunze werd rechtgetrokken en lag voortaan opgesloten tussen kades om het water binnen te perken te houden. Met stuwen en gemalen was het waterpeil voortaan exact te regelen. De Ruilverkaveling Gieten verdeelde dit deel van het Hunzedal in efficiënt te bewerken percelen.

Lees meer in het nieuwe Drenthe Magazine van september 2017. Verkrijgbaar in de grote boekwinkels vanaf 14 september

https://www.drentslandschap.nl/natuurgebieden

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here