Wil je een sterke regionale economie zijn dan moet kennis in de regio blijven. Dat is het doel van
het Innovatieve Kennisplatform Recreatie & Toerisme. Het maakt deel uit van een drietal projecten van het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie. Dit lectoraat wordt ondersteund door de Stenden hogeschool in Emmen en het Alfa-college in Hoogeveen. Projectleider is Cigdem Zantingh. Lector Ineke Delies is samen met kenniskringleden van Stenden Hogeschool, Alfa-college en met ondernemers in Zuidoost-Drenthe druk doende om innovatieve ontwikkelingen van de grond te krijgen. Bedrijven en onderwijsinstellingen hebben elkaar gevonden in vernieuwende vormen van samenwerking op gebieden van toerisme, zorg en wonen. Onderzoek, verhogen van het kennisniveau en kijken naar de commerciële haalbaarheid zijn daarin belangrijke punten. Daarnaast toetst het lectoraat of alles wel effectief is wat wordt bedacht.

Ineke Delies: “Ik heb me verdiept in de vraag hoe we in een samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven kunnen komen tot vernieuwing. De samenwerking tussen Nederland en Duitsland geeft de regio een economische impuls. We werken nu met mensen uit verschillende beroepen, die betrokken zijn in netwerken voor recreatie, toerisme, zorg en wonen. In totaal nemen vijftig bedrijven uit Nederland en Duitsland hieraan deel. Door dit project leren we veel van de overeenkomsten en de verschillen in beide landen. Zo kan je in ons land arrangementen het beste insteken vanuit cultureel en toeristisch perspectief, terwijl in Duitsland artsen en kuuroorden een belangrijke invalshoek vormen.

Door de sector Recreatie en Toerisme te versterken met vernieuwende samenwerkingsvormen, krijgt de regio een economische impuls. Zo komen er meer toeristen, ontstaat er werkgelegenheid en blijkt er meer kennis in de regio. Het lectoraat concentreert zich de komende jaren nog meer op het binden van onderwijs en bedrijfsleven aan nieuwe en bestaande projecten. Verder willen we samenwerking stimuleren in recreatie en toerisme met zorg en wonen en meer grensoverschrijdende arrangementen verstrekken. Stimuleren van kennisoverdracht inspireert, geeft energie en opent nieuwe deuren. En het is veel spannender dan het volgen van gebaande paden. Op dit moment participeren meer dan twintig regionale bedrijven in die projecten. Ook vernieuwend hierbij is de koppeling tussen het hbo- en mbo-onderwijs.

Cigdem Santingh: “We zijn nu met twee gezamenlijke arrangementen bezig, onder de naam ‘Familie Event’ (Geopark de Hondsrug en Geopark Terra Vita). In totaal werken zevenentwintig studenten hier aan mee. Stenden hogeschool en het Alfa-college werken nauw samen met de hogeschool Osnabrück. Kennis wordt vanuit meerdere disciplines en verschillende netwerken, gecombineerd ingezet. Eind van dit jaar verwachten we twee concrete arrangementen en de vereiste eindpresentaties. Onderdeel van de opdracht is het plegen van onderzoek naar wat er mogelijk is en wat toeristen zouden willen. Ook ondernemers in beide gebieden worden betrokken bij deze toeristische kruisbestuiving. Het Familie Event zal tijdens de internationale geoparkenweek, eind mei 2014 plaats vinden (geïnteresseerden kunnen hierop reageren). Het event-arrangement wordt een actief weekje voor een hele familie in de twee geoparken. Het wordt een avontuurlijke ontdekkingstocht door twee unieke gebieden: de Hondsrug en het bergachtige gebied rond Osnabrück. In Drenthe weten we niet dat er op anderhalf uur rijden een bergachtig gebied ligt dat de moeite waard is en dat geldt andersom ook zo. De reis van een paar families van beide kanten van de grens, gaat plaats vinden met geheel verschillende vervoermiddelen. Het wordt een uitdaging voor de studenten om arrangementen samen te stellen die aan de wensen van de Duitse en Nederlandse toerist voldoet. De Duitse toerist wil alles uitgestippeld hebben en de Nederlandse wil alles het liefst zelf regelen.”
Ineke: “Wat ons opviel, is dat Duitse bedrijven inhoudelijk diepgaand en met maar één specialisme samenwerken. Nederlandse ondernemers improviseren meer en zoeken elkaar eerder op. Wij zijn geneigd om meer over eigen grenzen heen te kijken en durven eerder samen
een gokje te wagen; soms ook niet altijd even efficiënt. In beide landen staat de gast centraal. Daar vinden we elkaar en kunnen we elkaar versterken. We mogen met recht zeggen dat we grensverleggend én grenzeloos bezig zijn.”

Lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie
Van Schaikweg 94
Postbus 2080
7801 CB Emmen
T 0591 – 85 36 60
www.stenden.com
www.alfa-college.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here